Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono sposób przechwytywania błędów przejściowych oraz pokazano, jak aplikacja może spróbować odzyskać sprawność po ich wystąpieniu. Zaimplementowano zasady ponawiania, które można konfigurować i które są zewnętrzne w stosunku do aplikacji. Umożliwia to ponowne używanie zasad w wielu miejscach lub innych aplikacjach.

Ten moduł koncentrował się na kodzie, który można zapisać w celu obsługi błędów przejściowych przy użyciu jak największej liczby bibliotek natywnych oferowanych przez dany język. Jeśli wymagana jest bardziej kompleksowa obsługa błędów, możesz skorzystać z różnych bibliotek typu open source innych firm.

Czyszczenie

Piaskownica automatycznie czyści zasoby po zakończeniu pracy z tym modułem.

W przypadku pracy w ramach własnej subskrypcji warto sprawdzić po zakończeniu projektu, czy dalej potrzebuje się utworzonych zasobów. Uruchomione zasoby mogą generować koszty. Zasoby możesz usuwać pojedynczo lub możesz usunąć grupę zasobów, aby usunąć cały ich zestaw.

Dowiedz się więcej

Zasoby:

Błąd obsługi błędów:

Biblioteki rejestrowania: