Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Dlaczego aplikacja powinna wycofać się z próby odczytu z bazy danych, która odpowiada zbyt wolno?

2.

Dlaczego ważne jest, aby operacje były idempotentne, jeśli są ponawiane?

3.

Jaka to jest główna różnica między błędami trwałymi i ostatecznymi?