Azure Health Bot szablonów scenariuszy

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

Dowiedz się, jak wzbogacić możliwości bota przy użyciu wstępnie utworzonych szablonów scenariuszy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, czym są szablony scenariuszy.
  • Rozpoznawanie przypadków użycia dla szablonów scenariuszy.
  • Tworzenie bota kondycji przy użyciu szablonu scenariusza.

Wymagania wstępne

  • Wprowadzenie do Azure Health Bot
  • Podstawowa Azure Health Bot
  • Rozumienie języka w Azure Health Bot
  • Azure Health Bot wbudowanych scenariuszy