Wprowadzenie

Ukończone

Pracujesz dla dużej firmy ubezpieczeniowej, planując migrację na platformę Azure. Twoja siedziba główna obecnie hostuje wszystkie publiczne strony internetowe firmy i jej aplikację oferty ubezpieczeniowej. Siedziba firmy i biura satelitarne w całym kraju nadal będą musiały uzyskiwać dostęp do zasobów wewnętrznych, które zostały zmigrowane na platformę Azure, oraz do obszaru zaplecza aplikacji oferty. Infrastruktura maszyn wirtualnych ma centralne zależności, takie jak Active Directory i DNS, które powinny być dostępne.

W tym module zapoznasz się z topologią piasty i szprych na platformie Azure zaprojektowaną pod kątem:

  • Wzrost i elastyczność
  • Planowanie i projektowanie sieci wirtualnych
  • Zabezpieczanie projektu architektury

Ostateczny projekt zapewni izolację zasobów, niskie koszty administracyjne i komunikację z zasobami lokalnymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zidentyfikuj wymagania i składniki sieci piasty i szprych na platformie Azure.
  • Identyfikowanie składników i ograniczeń dotyczących łączności z sieciami lokalnymi.
  • Identyfikowanie metod zabezpieczania łączności w sieci piasty i szprych.

Wymagania wstępne

  • Podstawowe pojęcia dotyczące sieci tradycyjnych i sieci w chmurze.