Implementowanie ciasnych/cd za pomocą Azure DevOps

Średni
Inżynier danych
Databricks

Ci/CID nie jest tylko dla deweloperów. Dowiedz się, jak Azure Databricks notesy w ramach kontroli wersji w Azure DevOps i kompilować potoki wdrażania w celu zarządzania procesem wydania.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się więcej na temat ci/cd i sposobu, w jaki ma to zastosowanie do inżynierii danych.
  • Użyj Azure DevOps jako repozytorium kodu źródłowego dla Azure Databricks notesów.
  • Twórz potoki kompilacji i wydania w Azure DevOps, aby automatycznie wdrażać notes z obszaru deweloperskiego do produkcyjnego Azure Databricks roboczego.

Wymagania wstępne

Brak