Implementowanie przepływu pracy kodu w potoku kompilacji przy użyciu usług Git i GitHub

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Współpraca z innymi osobami i scalanie tylko kodu najwyższej jakości.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Współpracuj z innymi osobami, wybierając odpowiednią strategię rozgałęzień i scalania.
  • Dodaj wskaźnik do repozytorium GitHub, aby wyświetlić stan najnowszej kompilacji.
  • Dodaj widżet pulpitu nawigacyjnego, aby ułatwić wizualizację historii kompilacji.
  • Skonfiguruj regułę w repozytorium GitHub, aby wymagać przeglądu.

Wymagania wstępne

  • Organizacja Azure DevOps danych
  • Visual Studio Code
  • .NET Core 3.1
  • Git
  • Konto w usłudze GitHub