Implementowanie tożsamości hybrydowej i zarządzanie nimi

Zaawansowany
Administrator
Administrator tożsamości i dostępu
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Azure Active Directory

Utworzenie rozwiązania tożsamości hybrydowej w celu wykorzystania lokalnej usługi Active Directory może być trudne. Dowiedz się, jak zaimplementować bezpieczne rozwiązanie tożsamości hybrydowej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Planowanie, projektowanie i wdrażanie Azure Active Directory Connect (AADC)
  • Zarządzanie Azure Active Directory Connect (AADC)
  • Zarządzanie synchronizacją skrótów haseł
  • Zarządzanie uwierzytelnianiem pass-through (PTA)
  • Zarządzanie bezproblemowym logowaniem jednokrotnym (bezproblemowe logowanie jednokrotne)
  • Zarządzanie federacją z wyłączeniem ręcznych wdrożeń usług AD FS
  • Rozwiązywanie problemów z błędami synchronizacji
  • Implementowanie i zarządzanie Azure Active Directory Connect Health

Wymagania wstępne

Brak