Implementowanie deduplikacji danych systemu Windows Server

Średni
Administrator
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Windows Server

Dowiedz się więcej na temat podstawowych funkcji, korzyści, przypadków użycia i implementacji deduplikacji danych w systemie Windows Server 2019.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opisz architekturę, składniki i funkcję deduplikacji danych, składniki i przypadki użycia deduplikacji danych.
  • Opisz przypadki użycia i współdziałanie deduplikacji danych.
  • Implementowanie deduplikacji danych.
  • Zarządzaj deduplikacją danych i obsługuj ją.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze środowisko uczenia się z tego modułu, należy dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.
  • Podstawowa wiedza na temat roli serwera plików systemu Windows Server.