Pozysuj strumienie danych za pomocą Azure Stream Analytics

Średni
Inżynier danych
Stream Analytics

Dowiedz się, jak tworzyć zadania usługi Azure Stream Analytics, aby przetwarzać dane wejściowe, przekształcać je przy użyciu zapytania i zwracać wyniki.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis przetwarzania strumieniowego
  • Przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo za pomocą Azure Stream Analytics
  • Opisywanie funkcji obsługi okien
  • Wizualizowanie wyników w usłudze Power BI

Wymagania wstępne

  • Przed rozpoczęciem pracy z tym modułem zaleca się ukończenie podstaw danych.