Wprowadzanie innowacji w aplikacjach przy użyciu technologii chmury platformy Azure

Średni
Architekt rozwiązań
Konsultant funkcjonalny
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Kierownik ds. technologii
Audytor
Uczeń
Azure
Kubernetes Service
Usługa Machine Learning

Innowacje to złożony temat, który obejmuje wiele dyscyplin. Elastyczność chmury publicznej umożliwia szybsze cykle innowacji i szybsze weryfikacje hipotez. Dowiedz się, jak używać technologii chmury platformy Azure do spełniania wymagań dotyczących innowacji w organizacji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis cyklu innowacji
  • Mapowanie usług platformy Azure na fazy cyklu innowacji
  • Korelowanie technologii z wynikami biznesowymi innowacji

Wymagania wstępne

  • Podstawy zrozumienia wdrożenia chmury
  • Znajomość produktów, rynków i klientów w organizacji