Wprowadzenie do usługi Azure Backup

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Backup

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Oceń, Azure Backup jest odpowiedni do użycia na potrzeby kopii zapasowej.
  • Opisz, jak funkcje Azure Backup działają w celu zapewnienia rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych dla Twoich potrzeb.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat nawigowania po Azure Portal
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z tworzeniem kopii zapasowych plików i folderów
  • Podstawowa wiedza na temat Azure Files, maszyn wirtualnych platformy Azure i usługi Azure Dyski zarządzane
  • Podstawowa wiedza na temat lokalnych scenariuszy tworzenia kopii zapasowych