Wprowadzenie do Azure Database for MySQL

Początkujący
Administrator
Administrator bazy danych
Kierownik ds. technologii
Azure
Database for MySQL

Azure Database for MySQL to zarządzana baza danych oferowana jako usługa, która może obsługiwać obciążenia o krytycznym znaczeniu z przewidywalną wydajnością i dynamiczną skalowalnością.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Oceń, Azure Database for MySQL jest odpowiednia do obsługi obciążeń o znaczeniu krytycznym w organizacji.
  • Opisz, jak przewidywalna wydajność i dynamiczna skalowalność Azure Database for MySQL idealnie nadają się do hostowania obciążeń bazy danych.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w administrowaniu programem MySQL
  • Doświadczenie w administrowaniu platformą Azure