Wprowadzenie do Azure Front Door

Początkujący
Administrator
Kierownik ds. technologii
Specjalista ds. wdrażania usług
Azure
Front Door

Opis Azure Front Door zapewnia szybką, niezawodną i bezpieczną nowoczesną sieć dostarczania zawartości w chmurze. Ustal, Azure Front Door przekształcić globalne aplikacje dla konsumentów i przedsiębiorstw w bezpieczniejsze, spersonalizowane, nowoczesne aplikacje o wysokiej wydajności.

Cele szkolenia

W tym module zdobędziesz następującą wiedzę:

  • Oceń, Azure Front Door może pomóc przekształcić aplikacje organizacji w wysokowydajne, spersonalizowane, nowoczesne aplikacje.
  • Opis sposobu, w jaki funkcje zapory aplikacji internetowych Azure Front Door chronić aplikacje.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w pracy z platformami usługi Content Delivery Network (CDN)