Wprowadzenie do usługi Azure Sentinel

Początkujący
Administrator
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Sentinel

Tradycyjne systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) zazwyczaj wymagają długiego czasu na instalowanie i konfigurację. Są one również niekoniecznie przeznaczone dla obciążeń w chmurze. Usługa Azure Sentinel umożliwia szybkie rozpoczęcie uzyskiwania cennych analiz z chmury i danych lokalnych dotyczących zabezpieczeń. Ten moduł pomoże Ci rozpocząć pracę.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonywać następujące czynności:

  • Identyfikowanie różnych składników i funkcji usługi Azure Sentinel.
  • Identyfikowanie przypadków użycia, w których usługa Azure Sentinel będzie dobrym rozwiązaniem.

Wymagania wstępne

  • Znajomość operacji zabezpieczeń w organizacji
  • Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure