Wprowadzenie do klasyfikacji i ochrony danych

Początkujący
Administrator
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Azure Active Directory
Microsoft Information Protection

Uczniowie powinni znać kluczowe pojęcia dotyczące klasyfikacji danych i ochrony danych oraz móc je opisywać.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co to jest typ informacji poufnych?
  • Co to jest klasyfikacja danych?
  • Co to jest klasyfikacja danych w kontekście zarządzania danymi i zgodności z prywatnością?
  • Jakie są typowe scenariusze korzystania z klasyfikacji danych?
  • W jaki sposób klasyfikacja danych integruje się z ochroną danych?
  • Co to jest ochrona przed utratą danych?
  • Jakie są technologie firmy Microsoft dotyczące klasyfikacji i ochrony danych?

Wymagania wstępne

— Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure