Wprowadzenie do Rozpoznawanie formularzy

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Cognitive Services
Rozpoznawanie formularzy

Rozpoznawanie formularzy zapewnia programowi automatyczną identyfikację i wyodrębnianie danych z dokumentów. Korzystając z zestawu SDK lub REST, usługa wykorzystująca AI zmniejsza lub może całkowicie wyeliminować czas spędzony na wejściu danych i błędy podczas wprowadzania danych, jednocześnie ułatwiając korzystanie z danych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Ocena korzyści wynikających z Rozpoznawanie formularzy
  • Opisz, co Rozpoznawanie formularzy to
  • Definiowanie scenariuszy Rozpoznawanie formularzy zastosowania

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość platformy Azure