Wprowadzenie do usługi Azure Database for PostgreSQL

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Database for PostgreSQL

Ten moduł zawiera wprowadzenie (bez używania kodu) do usługi PostgreSQL na platformie Azure, w tym objaśnienie konkretnych problemów, które można rozwiązać za pomocą usługi Azure Database for PostgreSQL. Pokazujemy w ujęciu ogólnym, jak składniki do siebie pasują i przedstawiamy sytuacje, w których należy używać usługi Azure Database for PostgreSQL.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis składników usługi Azure Database for PostgreSQL.
  • Określenie sytuacji, w których należy używać usługi Azure Database for PostgreSQL.

Wymagania wstępne

Pewna wiedza na temat relacyjnych baz danych