Zabezpieczenia, odpowiedzialność i zaufanie na platformie Azure

Początkujący
Deweloper
Administrator
Architekt rozwiązań
Azure

W tej części omówiono podstawowe pojęcia dotyczące ochrony infrastruktury i danych podczas pracy w chmurze. Dowiedz się, co odbywa się automatycznie na platformie Azure, a co musisz wykonać samodzielnie.

Ten moduł obejmuje:

  • Współdzielenie odpowiedzialności za zabezpieczenia z platformą Azure
  • Zapewnianie ochrony nawet poza siecią dzięki zarządzaniu tożsamościami
  • Ochrona danych przy użyciu wbudowanych w platformę Azure funkcji szyfrowania
  • Ochrona sieci lokalnych i wirtualnych
  • Dowiedz się więcej o zaawansowanych usługach i funkcjach platformy Azure,które pomagają zapewnić bezpieczeństwo usług i danych

Wymagania wstępne:

Brak