Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź dla każdego pytania, a następnie wybierz pozycję "Sprawdź odpowiedzi".

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Które warstwy modelu OSI są celem ataków protokołu DDoS?

2.

Która Azure DDoS Protection oferuje obsługę szybkiego reagowania na działania DDoS?

3.

Co administrator powinien zrobić z danymi zarejestrowanymi podczas ataku DDoS?