Wprowadzenie do technologii sztucznej inteligencji

Początkujący
Konsultant funkcjonalny
Użytkownik biznesowy
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365

Ten moduł zawiera ogólne omówienie podstawowych koncepcji sztucznej inteligencji i kryjących się za nią technologii. Następnie dowiemy się, jak firma Microsoft przekształca najnowsze osiągnięcia w zakresie AI w narzędzia, produkty i usługi, które mogą być używane przez organizacje.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, dlaczego teraz AI wpływa na firmy.
  • Dowiedz się, co to jest AI i jej możliwości.
  • Dowiedz się, jak używać wstępnie utworzonej AI bez specjalistycznej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.
  • Podstawowa znajomość uczenia maszynowego i rodzajów problemów biznesowych, które można za jego pomocą rozwiązać.

Wymagania wstępne

Brak