Wprowadzenie do programu PowerShell

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

Poznaj podstawy programu PowerShell. Ta międzyplatformowa powłoka wiersza polecenia i język skryptów są zbudowane z myślą o automatyzacji zadań i zarządzaniu konfiguracją. Poznasz podstawowe informacje, takie jak czym jest program PowerShell, do czego służy i jak z niego korzystać.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Dowiedz się, co to jest program PowerShell i do czego można go używać.
  • Automatyzowanie zadań przy użyciu poleceń .

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość korzystania z powłoki wiersza polecenia, np. wiersza polecenia lub powłoki Git Bash
  • Zainstalowany program Visual Studio Code
  • Możliwość instalowania Visual Studio Code rozszerzenia
  • Możliwość instalowania oprogramowania na komputerze, jeśli nie korzystasz z Windows operacyjnego