Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde pytanie. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

1.

Jaki jest prawidłowy sposób zlokalizowania polecenia w programie PowerShell?

2.

Jak można wyszukiwać polecenia, które zajmują się plikami?