Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde pytanie. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

W oknie Ustawienia kompilacji aparatu Unity, którą platformę należy wybrać w celu Windows Mixed Reality?

2.

Który pakiet Mixed Reality Toolkit jest jedynym wymaganym do zaimportowania i skonfigurowania w celu korzystania z zestawu narzędzi Mixed Reality Toolkit?

3.

Co się dzieje z obiektem Main Camera (Kamera główna) po dodaniu zestawu narzędzi Mixed Reality Toolkit do sceny aparatu Unity?