Podsumowanie

Ukończone

W tym module zaimportowaliśmy zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit do projektu Windows Mixed Reality Unity. Dołączono skrypty do modułów, które umożliwiają użytkownikowi przenoszenie, skalowanie i obracanie obiektów oraz przetestowanie ich przez przeniesienie modułów.

Za pomocą skryptów zawartych w zestawie narzędzi Mixed Reality Toolkit można skonfigurować podstawowe interakcje obiektów bez konieczności tworzenia własnych skryptów niestandardowych. Może to przyspieszyć opracowywanie rzeczywistości mieszanej i szybciej przejść od koncepcji do gotowego środowiska rzeczywistości mieszanej.

Następne kroki

Możesz nadal dodawać obiekty do sceny i dodawać do nich skrypty z pakietu MRTK Foundation. Pozwoli to eksperymentować z różnymi sposobami manipulowania różnymi obiektami 2D i 3D. Rozważ znalezienie i zastosowanie odpowiednich skryptów dla następujących interakcji, a następnie przetestowanie ich:

  • Wskaż obiekt znajdujący się daleko, aby go obrócić
  • Skonfiguruj kontroler ruchu do wybierania obiektu i skalowania go do większego rozmiaru
  • Użyj spojrzenia obejmującego ruch oczu, aby wybrać obiekt, i przesuń go przy użyciu rąk
  • Wybierz duży obiekt jako cel za pomocą spojrzenia obejmującego ruch głowy i zmień jego kolor za pomocą polecenia głosowego

Dodatkowe informacje