Zarządzanie AD DS kontrolerami domeny i rolami FSMO

Średni
Administrator
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Windows Server

Dowiedz się więcej o AD DS i konserwacji kontrolerów domeny, w tym ich wdrażania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz zarządzania schematami. Dowiedz się więcej o zagadnieniach projektowych dotyczących optymalnej liczby, ról i lokalizacji kontrolerów domeny.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wdrażanie AD DS kontrolerów domeny.
  • Obsługa AD DS domeny.
  • Opis AD DS wykazu globalnego i jego zagadnienia dotyczące umieszczania.
  • Opis AD DS głównych operacji, ich zagadnienia dotyczące umieszczania i zadań zarządzania.
  • Opis AD DS schematu i jego zadań zarządzania.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze środowisko nauki z tego modułu, musisz mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.
  • Active Directory Domain Services (AD DS).