Zarządzaj aktualizacjami platformy Azure

Średni
Administrator
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Azure
Cloud Shell
Azure Portal
Virtual Machines

Będzie można włączyć platformę Azure Update Management, wdrożyć aktualizacje, przejrzeć ocenę aktualizacji i zarządzać aktualizacjami dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

 • Opisz aktualizacje platformy Azure.
 • Włącz Update Management.
 • Wdróż aktualizacje.
 • Zapoznaj się z oceną aktualizacji.
 • Zarządzaj aktualizacjami maszyn wirtualnych platformy Azure.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze środowisko uczenia się z tego modułu, należy pamiętać, że masz wiedzę i doświadczenie:

 • System operacyjny Windows Server i obciążenia w scenariuszach lokalnych.
 • Typowe Server management tools systemu Windows.
 • Podstawowa technologia obliczeniowa, magazynu, sieci i wirtualizacji firmy Microsoft.
 • Lokalne technologie dotyczące odporności oparte na systemie Windows Server i pamięci masowej.
 • Implementowanie usług IaaS i zarządzanie nimi w Microsoft Azure.
 • Azure AD.
 • Technologie związane z zabezpieczeniami (zapory, szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe).
 • Skrypty programu Windows PowerShell.
 • Automatyzacja i monitorowanie.