Podsumowanie

Ukończone

Firma Contoso eager personel działu IT, aby dowiedzieć się, jak zarządzać aktualizacjami zarówno dla serwerów lokalnych, jak i w chmurze. Mogą one być trudne, ponieważ niektóre narzędzia mogą zarządzać obydwoma środowiskami. Jednak za pomocą usługi Azure Update Management mogą oni zarządzać aktualizacjami zarówno dla serwerów opartych na chmurze, jak i lokalnych.

W tym module przedstawiono sposób rejestrowania maszyn wirtualnych platformy Azure w usłudze Azure Update Management. Poznasz również sposób konfigurowania usług WSUS przy użyciu usługi Azure Update Management oraz sposobu zarządzania i wdrażania aktualizacji platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi dokumentami: