Zarządzanie zmianami w kodzie bicep przy użyciu narzędzia Git

Średni
Deweloper
Azure

Śledź zmiany w kodzie bicep i wyświetlaj historię zmienionych plików. Gałęzie mogą tworzyć wiele wersji kodu w tym samym czasie. Opublikuj repozytorium, aby wspierać współpracę.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wyjaśnienie korzyści wynikających z kontroli wersji i usługi Git
  • Zatwierdzanie szablonów bicep w repozytorium Git i wyświetlanie historii zmian
  • Tworzenie i scalanie gałęzi
  • Publikowanie repozytorium Git w GitHub lub Azure Repos, aby można było współpracować z innymi osobami

Wymagania wstępne

Należy zapoznać się z tworzeniem podstawowych szablonów bicep, w tym modułów.

Aby wykonać ćwiczenia w module, musisz zainstalować Visual Studio Code lokalnie.