Zarządzanie serwerami plików systemu Windows Server

Początkujący
Administrator
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Windows Server

Poznaj podstawowe funkcje roli serwera plików systemu Windows Server oraz sposób konfigurowania i zarządzania tymi podstawowymi funkcjami.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opisz system plików systemu Windows Server.
  • Opisz zalety i użycie serwera plików Menedżer zasobów.
  • Opisz protokół SMB i jego uwagi dotyczące zabezpieczeń.
  • Zarządzanie konfiguracją protokołu SMB.
  • Opisz Usługa kopiowania woluminów w tle.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze środowisko z tego modułu, należy dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.