Migrowanie lokalnych baz danych MongoDB do Cosmos DB

Średni
Inżynier danych
Cosmos DB

Dowiesz się, jak przedstawić zalety i procesy związane z przenoszeniem bazy danych MongoDB do Azure Cosmos DB interfejsu API MongoDB.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Zanotuj zalety migrowania bazy danych MongoDB do Azure Cosmos DB.
  • Zaplanuj MongoDB Cosmos DB do migracji.
  • Wyjaśnij kroki niezbędne do przeprowadzenia migracji.
  • Utwórz listę kroków po migracji, aby połączyć aplikację i zoptymalizować bazę danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych MongoDB, w tym opracowywanie aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i technik odzyskiwania, takich jak Import/Export i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.