Monitorowanie i raportowanie zdarzeń zabezpieczeń w usłudze Azure AD

Średni
Architekt rozwiązań
Azure
Azure Active Directory
Monitor

Obserwuj zdarzenia zabezpieczeń w zasobach usługi Azure AD za pomocą wbudowanych funkcji raportowania i monitorowania. Reaguj na zdarzenia w miarę ich występowania i usuwaj zagrożenia bezpieczeństwa, zanim staną się problemami.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przechowywanie dzienników aktywności inspekcji platformy Azure i dzienników aktywności logowania w usłudze Azure Monitor.
  • Tworzenie alertów dotyczących zdarzeń zabezpieczeń w usłudze Azure Monitor.
  • Tworzenie i wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych w celu obsługi ulepszonego monitorowania.

Wymagania wstępne

  • Znajomość usługi Azure AD
  • Znajomość usługi Azure Monitor