Organizowanie przenoszenia i przekształcania danych w usłudze Azure Data Factory lub potoku usługi Azure Synapse

Średni
Inżynier danych
Analityk danych
Data Factory
Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak usługa Azure Data Factory może organizować przenoszenie danych o dużej skali przy użyciu innej platformy danych platformy Azure i technologii Machine Learning.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Informacje o przepływie sterowania fabryki danych
 • Współpraca z potokami fabryki danych
 • Debuguj potoki fabryki danych
 • Dodawanie parametrów do składników fabryki danych
 • Integrowanie notesu w ramach potoków usługi Azure Synapse
 • Wykonaj pakiety fabryki danych
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Student powinien mieć możliwość:

 • Zaloguj się do Azure Portal
 • Wyjaśnienie i tworzenie grup zasobów
 • Opisz Azure Data Factory i składniki podstawowe
 • Pozyskiwanie danych do Azure Data Factory przy użyciu działania kopiowania