Tworzenie aplikacji Holographic Remoting w celu wizualizacji zawartości 3D w HoloLens 2

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Dowiedz się więcej o komunikacji zdalnie holograficznej komputerów, aby ulepszyć środowisko nauki.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie środowiska rzeczywistości mieszanej demonstrujących elementy interfejsu użytkownika, manipulowanie modelami 3D, przycinanie modeli i funkcje śledzenia oczu.
  • Utwórz zdalną aplikację Holographic Remoting i połącz się z HoloLens 2 w dowolnym momencie, zapewniając sposób wizualizacji zawartości 3D w rzeczywistości mieszanej.

Wymagania wstępne