Automatyzowanie Power BI administracyjnej

Średni
Administrator
Power Platform
Power BI

Polecenia cmdlet to funkcje napisane w języku skryptów programu PowerShell, które umożliwiają wykonywanie poleceń w środowisku programu Windows PowerShell. Uruchomienie tych polecenia cmdlet umożliwi interakcję z platformą Power BI bez konieczności korzystania z portalu administracyjnego w przeglądarce internetowej. Połącz te polecenia cmdlet z innymi funkcjami programu PowerShell, aby pisać złożone skrypty, które mogą zoptymalizować przepływ pracy.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Automatyzowanie typowych zadań administracyjnych Power BI interfejsami API REST
  • Stosowanie Power BI cmdlet dla Windows PowerShell programu PowerShell Core
  • Używanie Power BI cmdlet
  • Automatyzowanie typowych Power BI zadań administracyjnych za pomocą skryptów

Wymagania wstępne

  • Znajomość rozwiązań Power BI i ładu w środowisku bi.
  • Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w jeden dzień przed rozpoczęciem tego modułu.