Ułatwianie współpracy i udostępniania

Średni
Administrator
Power Platform
Power BI

Tworzysz pulpity nawigacyjne i raporty. Być może chcesz współpracować nad nimi ze swoimi współpracownikami. A może wszystko jest gotowe do szerszej dystrybucji tych raportów. Jaki jest najlepszy sposób współpracy i ich udostępniania? W tym module porównamy Twoje opcje.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Różnice między obszarem Mój obszar roboczy, obszarami roboczymi i aplikacjami
  • Opis możliwości nowych obszarów roboczych i sposobu ulepszania środowiska użytkownika
  • Przewidywanie wpływu migracji na Power BI użytkowników
  • Udostępnianie, publikowanie w Internecie, osadzanie linków i zabezpieczanie Power BI raportów, pulpitów nawigacyjnych i zawartości

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w jeden dzień przed rozpoczęciem tego modułu.