Ustanawianie Power BI danych

Średni
Administrator
Power Platform
Power BI

Środowisko Power BI jest ustanowione za pośrednictwem centrum administracyjnego usługi Office 365 i znajduje się w kontenerach usługi Office 365. Środowisko składa się z usługi Office 365, Azure Active Directory i Power BI. Azure Active Directory (AAD) stanowi szkielet środowiska, ponieważ to w nim tworzy się użytkowników i przypisujesz licencje przy użyciu funkcji usługi AAD.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Określanie Power BI dzierżawy
  • Rozróżnienie między kontami użytkowników i Power BI gości
  • Opis atrybutów różnych typów Power BI licencji

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w jeden dzień przed rozpoczęciem tego modułu.