Zapewnianie ładu w środowisku Power BI zarządzania

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI to zestaw reguł, przepisów i zasad, które definiują i zapewniają efektywne, kontrolowane i cenne działanie środowiska usługi BI. W tym module poznasz podstawowe składniki i rozwiązania niezbędne do zarządzania dzierżawą Power BI dzierżawy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Definiowanie kluczowych składników efektywnego modelu ładu usługi BI
  • Opis kluczowych elementów skojarzonych z zarządzaniem danymi
  • Konfigurowanie i wdrażanie elementów strategii ładu usługi BI oraz zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie ustawień pomocy i obsługi technicznej usługi BI

Wymagania wstępne

Znajomość rozwiązań Power BI i ładu w środowisku bi.