Sprawdź swoją wiedzę

Ukończone

Odpowiedz na następujące pytania, aby sprawdzić zdobyte informacje.

1.

W którym trybie łączności danych opisano możliwość łączenia wielu połączeń danych?

2.

Jaki kluczowy czynnik należy wziąć pod uwagę podczas zmiany rozmiaru sprzętu bramy?

3.

Która z poniższych opcji NIE jest jedną z opcji mapowania użytkowników logowania jednokrotnego (SSO) objętych tym modułem?