Podsumowanie

Ukończone

 W tym module przedstawiono następujące tematy:    

  • Bramy, różne tryby łączności i metody odświeżania danych

  • Wymagania dotyczące sieci bramy, miejsce, w którym należy umieścić bramę w sieci i jak używać klastrowania w celu zapewnienia wysokiej dostępności

  • Jak skalować i monitorować wydajność bramy oraz użytkowników oraz zarządzać nimi