Ustanawianie bram o wysokiej dostępności

Ukończone

W przypadku wdrożeń na dużą skalę można utworzyć bramę z wieloma członkami klastra. Możesz również zainstalować co najmniej jedną bramę w nowym lub istniejącym klastrze. Klastry unikają pojedynczych punktów awarii i mogą równoważyć obciążenie ruchu między bramami. W razie potrzeby można odizolować obciążenia do bram autonomicznych lub klastrów serwerów bramy.

Na poniższej ilustracji przedstawiono zrzut ekranu przedstawiający stronę konfiguracji lokalnej bramy danych.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfiguracji lokalnej bramy danych.

Podczas konfigurowania bramy w nowym lub istniejącym klastrze serwerów należy ustanowić klucz odzyskiwania. Jeśli dołączasz do istniejącego klastra, musisz być administratorem oryginalnej bramy.