Wiele źródeł danych na bramę

Ukończone

Istnieje kilka ograniczeń dotyczących liczby źródeł danych, z których można nawiązać połączenie za pośrednictwem bramy. Ponadto można utworzyć wiele wpisów źródła danych dla tego samego źródła danych, co umożliwia zarządzanie użytkownikami, którzy mogą uzyskać dostęp do określonych danych w oryginalnym źródle danych. Jeśli na przykład masz duże źródło danych programu Excel zawierające firmowe informacje finansowe, możesz utworzyć wpis źródła danych przeznaczony dla poufnych informacji finansowych i zezwolić na dostęp tylko autoryzowanym pracownikom finansowym. Możesz też utworzyć wpis źródła danych, aby ściągnąć dane sprzedaży i marketingu oraz ograniczyć dostęp tylko do autoryzowanego personelu ds. marketingu.

Zrzut ekranu Power BI wpisów źródła danych w portalu administracyjnym.

Za pomocą Power BI danych można wybrać dowolny dostępny wpis źródła danych.

Zrzut ekranu przedstawiający portal administracyjny strony konfiguracji zestawu danych.