Aprowizuj pojemność Premium w Power BI

Średni
Administrator
Power Platform
Power BI

Power BI Premium to dedykowana oferta oparta na pojemności. Dowiedz się więcej o różnicach między Power BI Pro i Power BI Premium oraz o tym, Power BI Premium zarządza zasobami pojemności. Polecane narzędzia, których można używać z Power BI Premium, są również uwzględnione.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opis różnicy między Power BI Pro a Power BI Premium
  • Definiowanie eksmisji zestawu danych
  • Wyjaśnienie, Power BI zarządza zasobami pamięci
  • Lista trzech narzędzi zewnętrznych, których można używać z Power BI Premium.

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej "Administrator w jeden dzień, część 1" przed rozpoczęciem tego modułu.