Wprowadzenie do Power BI dla użytkowników tableau

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Twórca aplikacji
Power Platform
Power BI

Czym firma Microsoft Power BI się od tableau? Co te dwa narzędzia współużytkuje? Przyjrzyjmy się, jak łączą się one z danymi i pomagają tworzyć wizualizacje.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opisz interfejs Power BI Desktop.
  • Połącz się z danymi w Power BI Desktop przy użyciu metod DirectQuery i Import.
  • Opis znaczenia relacji w modelach Power BI danych.
  • Tworzenie wizualizacji w Power BI Desktop.
  • Zastosuj formatowanie warunkowe, aby pomóc analitykom wykrywać krytyczne problemy i identyfikować wzorce w danych.
  • Odkryj różnice i podobieństwa między tabelami Tableau Power BI pojęciami.

Wymagania wstępne

Dostęp do usługa Power BI, znajomość narzędzia Tableau i zrozumienie kluczowych pojęć związanych z usługą Tableau, takich jak łączenie się z danymi, tworzenie wizualizacji i znajomość różnicy między wyodrębnieniami a połączeniami na żywo