Przygotowanie do opracowywania rozwiązań AI na platformie Azure

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Azure

Jako aspirujący inżynier Azure AI, musisz rozumieć podstawowe pojęcia i zasady tworzenia rozwiązań ai oraz możliwości usług platformy Azure używanych w rozwiązaniach AI.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Definiowanie sztucznej inteligencji
  • Opis terminów związanych ze AI
  • Opis kwestii, które należy wziąć pod uwagę dla inżynierów ds. AI
  • Zrozumienie kwestii, które należy wziąć pod uwagę w przypadku odpowiedzialnego ai
  • Opis możliwości Azure Machine Learning
  • Opis możliwości Azure Cognitive Services
  • Opis możliwości Azure Bot Service
  • Opis możliwości Azure Cognitive Search

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy znać platformę Azure i Azure Portal oraz podstawową wiedzę na temat inżynierii oprogramowania.