Aprowizuj bazy danych w Azure Pipelines

Średni
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Azure DevOps

Dowiedz się, jak automatycznie aprowizować Azure SQL Database w Azure Pipelines przy użyciu Azure Resource Manager szablonu.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wdrażanie infrastruktury przy użyciu szablonu Azure Resource Manager w Azure Pipelines.
  • Utwórz bazę Azure SQL z danymi z pliku bacpac w szablonie Azure Resource Manager szablonu.
  • Użyj Azure Key Vault do przechowywania wpisów tajnych i uzyskiwania Azure Pipelines z Azure Resource Manager szablonu.

Wymagania wstępne

  • Organizacja Azure DevOps danych
  • Visual Studio Code
  • .NET Core 3.1
  • Git
  • Konto w usłudze GitHub