Tworzenie pierwszego programu w języku Python

Początkujący
Deweloper
Visual Studio

Zacznij korzystać z języka Python, pisząc kod do interakcji z użytkownikami końcowymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie plików kodu Python i wykonywanie tego kodu w programie Visual Studio Code.
  • Pisanie kodu w celu wysłania komunikatu tekstowego do wiersza polecenia.
  • Pisanie kodu w celu zaakceptowania danych wprowadzonych przez użytkownika w wierszu polecenia.
  • Wyjaśnienie, dlaczego występują błędy kompilacji i błędy w czasie wykonywania, oraz co należy robić dalej.
  • Łączenie zakodowanego tekstu z danymi wejściowymi użytkownika w celu wyświetlania użytkownikowi komunikatu o niestandardowym formacie.
  • Wykonywanie dodawania matematycznego na danych liczbowych.
  • Konwertowanie danych alfanumerycznych na dane liczbowe i na odwrót (oraz wyjaśnienie, dlaczego należy to robić).

Wymagania wstępne

  • Zainstalowany język Python 3.x
  • Zainstalowany program Visual Studio Code
  • Zainstalowane narzędzia języka Python dla programu Visual Studio Code, a także wszystkie zalecane narzędzia, takie jak Pylint