Rozgałęzianie wykonywania kodu za pomocą instrukcji if...elif...else w języku Python

Początkujący
Deweloper
Visual Studio

Wyrażenia warunkowe instrukcji if z operatorami porównania i operatorami logicznymi umożliwiają wyrażanie logiki decyzyjnej.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Używanie instrukcji if ... elif ... else w celu dodania logiki decyzyjnej do kodu w języku Python.
  • Poznanie typu danych logicznych (boolowskiego) i zrozumienie, co on reprezentuje w języku Python.
  • Tworzenie wyrażeń warunkowych przy użyciu bogatego zestawu operatorów porównania i operatorów logicznych.

Wymagania wstępne

  • Skonfigurowane wcześniej środowisko programistyczne języka Python i umiejętność tworzenia, edytowania i wykonywania kodu języka Python zapisanego w pliku .py.
  • Podstawowa wiedza na temat korzystania z funkcji wejściowych i wyjściowych, takich jak print() i input().
  • Umiejętność tworzenia i przypisywania wartości do zmiennych.