Stan i zdarzenia react

Początkujący
Uczeń
Deweloper
Statyczne aplikacje internetowe usługi App Service
Visual Studio Code

Aplikacje zwykle obejmują dane, które zostaną zmienione przez interakcje użytkownika. Te zmiany są często zarządzane za pośrednictwem pewnego rodzaju stanu i zdarzeń. W tym module poznamy pojęcia dotyczące stanu i zdarzeń. Przyjrzymy się również narzędziom, które oferuje react do zarządzania.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Poznaj pojęcia dotyczące stanu i zdarzeń.
  • Zmień wartości stanu.
  • Odpowiadanie na zdarzenia.
  • Użyj wpięć, aby odpowiadać na aktualizacje.

Wymagania wstępne

  • Znajomość języków HTML, CSS, JavaScript, Git i npm
  • Pewne doświadczenie w pracy z react