Podsumowanie

Ukończone

W tym module opisano zabezpieczenia na poziomie wiersza, czyli funkcję w usłudze Power BI pozwalającą ograniczyć dane, które użytkownik widzi w określonym raporcie. Zabezpieczenia na poziomie wiersza są przeznaczone dla danych określonego użytkownika, czyli na przykład umożliwiają menedżerowi wyświetlanie pensji w jego raportach bezpośrednich. Zabezpieczenia na poziomie wiersza są implementowane za pomocą kombinacji programu Power BI Desktop i usługi Power BI. Aby zaimplementować zabezpieczenia na poziomie wiersza, możesz utworzyć formułę języka DAX, która ogranicza dostęp do danych. Dzięki temu zabezpieczenia na poziomie wiersza są uniwersalne. Za pomocą języka DAX możesz określić, że ktoś może wyświetlać tylko rekordy dotyczące Stanów Zjednoczonych lub transakcje sprzedaży poniżej określonej kwoty w dolarach. Takie podejście programistyczne oznacza, że z zabezpieczeń na poziomie wiersza można korzystać w wielu różnych rozwiązaniach. Po utworzeniu formuły języka DAX w ramach określonej roli zabezpieczeń możesz wdrożyć raport, a następnie dodać użytkowników do tej roli. Zabezpieczenia na poziomie wiersza to bezproblemowa w implementacji i dająca wiele możliwości funkcja zabezpieczeń usługi Power BI.