Test wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Które zasady ponownego uruchamiania są zwykle najlepszym wyborem w przypadku długotrwałych zadań obsługujących żądania?

2.

Prawda czy fałsz: Domyślnie wartości zmiennych środowiskowych można wyświetlić w witrynie Azure Portal i w danych wyjściowych interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

3.

Którego polecenia rozwiązywania problemów można użyć do wyświetlenia zdarzeń uruchamiania kontenera?